Super Dare of 2021

Super Dare of 2021انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما کدام را دوست دارید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟