ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

คุณชอบซื้ออะไร?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

เลือกจุดหมาย:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณอยากกินอะไร?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน: