Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Loài động vật mà bạn thích?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích sống ở đâu?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?